Eb laagwater Vloed hoogwater

Eb en vloed getijden ontstaan hoofdzakelijk door de aantrekkingskracht van de maan. Per dag is het twee keer eb en twee keer vloed. Als het water daalt tot het laagste niveau, dan is het laagwater en eb. Als het water is gestegen tot het hoogste niveau, dan is het hoogwater en vloed. Bij springtij staat het water nog hoger, omdat dan de aarde en maan maar ook de zon op één lijn staan. De hoogte van het water in Nederland wordt berekend via het NAP 'Normaal Amsterdams Peil'. Deze (0) nul ijkpunt is de referentiehoogte ofwel peil waaraan hoogtemetingen in Nederland worden bepaald. De eerste ijkpunten (nulpunt) werden vroeger in sluizen van Amsterdam aangebracht.

 Springtij

Gegevens van Rijkswaterstaat: