Vloed/Hoogwater - Eb/Laagwater

Per dag is het twee keer Eb en twee keer Vloed. Als het water is gestegen tot het hoogste niveau, dan is het hoogwater en Vloed. Als het water daalt tot het laagste niveau, dan is het laagwater en Eb.

Privacy/Disclaimer